[zaloguj się]
ECHTOWANY  stp s.v. echtować; Cn, Linde brak.