[zaloguj się]

ECHYNUSOW (1) ai

Fleksja

N pl subst echynusowy.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odechynus: Skorupy Echynuſowy ſthłucżone/ a z wodą rozpuſzcżone/ bielmo z oka ſpądza[!], á niedopuſzcżaią mu więczey być. FalZioł IV 34c.

AK