[zaloguj się]

[ECOWANIE sb n

Fleksja

N sg (e)cowani(e).

stp, Cn brak, Linde także XVII w.: hecowanie.

Trawienie, wytrawianie płynami żrącymi (z niem. ätzen) [czego]: Iáiá ecowánie y foremne málowánie SienHerb A#3b.
Szereg: »ecowanie to jest wyżeranie«: Zelázá Ecowánie/ to ieſt wyżeránie iákich form SienHerb Da# (Linde s.v. hecować).

Synonim: wyżeranie.

Cf [HECOWAĆ]]

WG