[zaloguj się]

EDYCYJA (9) sb f

ed- (8), aed- (1); -cii- (4), -ti- (3), -ci- (2).

e jasne, a pochylone.

Fleksja
sg
N edycyjå
G edycyjéj
A edycyją
I edycyją
L edycyjéj

sg N edycyjå (1).G edycyjéj (3); -éj (2), -(e)j (1).A edycyją (1).I edycyją (2).L edycyjéj (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Wydanie, opublikowanie dzieła [aeditio, publicatiojawna rzecz, wydanie jawne Mącz 4a; editioksiąg wydanie na świat Calep; wydanie ksiągeditio librorum Cn] (2): Podáie mówię do rąk W.K.M. ten Státut nowéy ediciiéy/ ktorégo ſtrukturze/ ieſli ſie kto przypátrzy: obaczy że ieſt doſtátecznieyſzy/ porządnieyſzy/ krótſzy/ y vżytecznieyſzy. SarnStat *3v; na drugiéy iednák [...] aediciiéy popráwic ſie wſzyſtko łácno może. SarnStat 1305.
2. Wydane dzieło, wydanie (7): A nie tylko Budny/ ále y ſam Bezá náſzę Lácińſką editią nád inne wſzytkie przekłáda WujNT przedm 11, przedm 10, 12; Bo ácz [statut] Iego M. X. Arcybiſkupá Laſkiégo edicia Séymową ſententią iest authorizowány ále żeby był ad iudicia wſzyſtkich przedtym rozeſłány, o tym nie znáyduią nigdźiéy SarnStat 314, *4v [2 r.].

edycyją czego (1): BEdźie mi tego długo żal [...] żem nie mógł ktemu przyść, ábych był Conferencią mieć mógł z Wáſzą Wielmożnośćią o téy ediciiéy Státutu SarnStat 228.

Synonim: wydanie.

AK