[zaloguj się]

[EFEMERA sb f

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
N efemera
inne sg A (lat.) - ephemeram

sg N efemera.(lat.) A ephemeram.

stp, Cn, Linde brak.

Zjawisko trwające jeden dźień, tu w odniesieniu do febry [ephemerinos, diaria febrisfebra, która tylko przez jeden dźień, trwa Mącz 106b; gorączka jednodzienna – ῾ο πυρετóς ᾽εφήμερος, ephemera febris Cn]: ephemeram Grecy/ diariam álbo iednégo dniá Lácinnicy [gorączkę] zowią, OczkoPrzymiot 243; ieſli [gorączkę] ephemera [!] będźie/ tegóż ſye dniá ſkończy [...] ieſli tertianá/ trzeciego/ ieſli quártaná/ czwartégo ſye wroci. OczkoPrzymiot 245.]

MK