[zaloguj się]

EFODOWY (3) ai

e oraz oba o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
n Lefodow(e)m
pl
G efodowych

sg n L efodow(e)m (2).pl G efodowych (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odefod; superhumeralis PolAnt (3): Y przywiązáli napierſnik od obrączek iego áż do obrączek Efodowych/ táśmą hiácyntową/ áby ták było ná onem háftowániu Efodowem BibRadz Ex 39/21, 20.

AK