[zaloguj się]

EGLOGA (4) sb f

e oraz o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
pl
A eglogi
L eglogåch
inne sg N skrót - eglo, eglog

sg N skrót: eglo, eglog. (2).pl A eglogi (1).L eglogåch (1).

stp, Cn, Linde brak.

Krótki utwór wierszowany, idealizujący życie na tle przyrody, sielanka, tu o Bukolikach Wergiliusza [aegloga, ut quidam scribunt, vel potius eclogarozmowa pasturska wirszami spisana Mącz 4b; eclogaLatine electio, explanatio, annotatio, sermocinatio, seu colloquium et parvum poemawybranie, wykład, rozmowa. Mącz 99b; – rozmowa Calep; pisanie przebrane, wyborne, abo wybornych rzeczy spisekecloga Cn] (4): W tych to kſięgaeh [Sybilli Kumei] Wergilius Poetá nálazł/ iż Bog miał poſłáć nowy rodzay ná ſwiat/ y nápiſał w Eglogåch ſwoich BielKron 133v, 132, 133v marg; KlonFlis A3.

Synonim: bukolika.

KK