[zaloguj się]

EGZAGIEROWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg m praet egz(a)gi(e)row(a)ł.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przesadzać, mówić długo i z pasją o tym sarnym [exageroszerzę, exagerare negotium, szerzyć rzecz Mącz 5d; exαggerona kupę zgrornadzam, skupiam Calep; przyczyniam czegoexaggero; rozszerzam co słowy, rozwodzę, szerzęexaggero aliquid verbis Cn]: Był też tego dnia P. Marszałek u X Arcybiskupa tam Arcybiskup wiele exagierował ze Komora barzo moc bierze vkrola y barzo rządzi ActReg 82.

Synonimy: rozwodzić, szerzyć.

MB