[zaloguj się]

[EGZAMINATOR sb m

Fleksja

N pl egzaminatorowie.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Ten co egzaminuje, sprawdzający wiadomości [badacz, rozsądnik, sędziaexaminator Cn]: Kiedy [...] Biſkup [kapłanów] ſwięćić ma; żywot/ rodzay/ oycżyzna/ latá/ ćwicżenie/ gdzie ſą wychowáni/ ieſli ſą vcżeni/ ieſli Zakon Boży vmieią/ ieſli Wiárę Powſzechną mocnie dzierżą/ thego ſie maią mądrzy y náucżeni Examinátorowie [!] wywiedzieć. HerbOdpow Bb5.]

AK