[zaloguj się]

EGZEKUTORSTWO (1) sb n

Fleksja

G sg a. A pl egzekutorstwa.

stp, Cn, Linde brak.

Funkcja egzekutora, wykonawcy testamentu: iáko iednemu kſiędzu co bárzo łápał exequuthorſtwá/ á cżáſem chocia go y nie obrano/ powiedział ktoś na ten cżás/ kiedy owo Bákálarz s ſkárbu miał vmrzeć. GórnDworz S.

MB