[zaloguj się]

EGZORBITOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

impers con by się egzorbitowało.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

praw. Wykraczać przeciw prawu [exorbitowystępuję z kolejej, wychodzę z kresu Mącz 267custępuję drogi Calep; ustępuję drogi prawdy, powinności, trybuexorbito Cn] [przeciw czemu]: [Król] Rozeſłał [...] Luſtratory [...] ktorzy et maiora et minutiora bona Regia wſzędy náwiedźili (obáczywaiąc, vpátrywáiąc, y reieſtruiąc) coby ſie gdźie wſzędźie dźiało y exorbitowáło przećiwko Artykułom y punctóm Práwnym obiáſnionym z ſtrony dóbr menſae Regiae. SarnStat 101.

AK