[zaloguj się]

[EGZULCEROWAĆ vb pf

Fleksja

3 sg f praet egzulc(e)rowała.

stp, Cn, Linde brak.

lek. Pokryć wrzodami, rozjątrzyć [exulcerowrzód rozrażam, rozjątrzam, per translationem surowię, wznawiam, gorszę ktorą rzecz Mącz 501b; – puchniąco czynię, owrzedzam Calep; draźnię; jątrzę, żarzę; naruszam, nawątlam; obrażamexulcero Cn]: dla ropy, która z onego wrzodu [...] continue fluens, na koniec wszytki Jej M. [królowej Barbary] viscera exulcerowała, Jej KM wczora [...] Panu Bogu duszę dala. ListyZygmAug 1551/280.

Synonimy: owrzedzać, rozjątrzać.]

MK