[zaloguj się]

EKONOMICA (1) sb f

Fleksja

G sg ekonomice.

stp, Cn, Linde brak.

Pełniąca nadzór funkcji gospodarczych w majątku ziemskim: A około świętego Márćiná/ Dworki wſzyſtki álbo Vrzędnicy/ máią zwieśc do Pániey/ álbo do Ekonomice/ albo do Vrzędniká głownego/ álbo do iego żonv przędźiwá/ poważywſzy oddáć. GostGosp 52.

AK