[zaloguj się]

EKSCEKACYJA (1) sb f

Fleksja

N sg ekscekåcyjå.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Zaślepienie [excaecatio Łac śr]: Theyći chwały obiáwioney nie widział Ezáiaſz w oſmym rozdzieleniu iáko przeciwnicy powiádáią/ ále w ſzoſtym rozdzieleniu. Ani ſie też znáyduią ty ſłowá Vade et exceca cor etc. w oſmym rozdzieleniu/ ále w ſzoſtym/ ták iże ſie tu pokázuie iáwna excecatia tych nędznikow. SarnUzn Ev.

Synonim: zaślepienie.

AK