[zaloguj się]

EKSCYPOWAĆ SIĘ (4) vb impf

Zawsze sie.

e oraz o jasne.

Fleksja
praet
sg
1 m ekscypowåł sie

praet 3 sg ekscypowåł sie (1).part praes act ekscypując sie (3).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: ekscypować.

praw. Wynajdować powody dla odłożenia lub umorzenia sprawy sądowej, zasłaniać się ekscepcją; excipere JanStat (4): gdyby ſie krzywdá od Rotmiſtrzá którégo komu ſtáłá [...] ma bydź [Rotmistrz] do blizſzégo w onéy źiemi Grodu/ pozwem Grodzkim pozwan/ y tám nie excipuiąc ſie a foro odpowiádáć/ y rzeczy oſądzonéy doſyć czynić powinien. SarnStat 432, 433.

ekscypować się na co (1): CHcemy/ áby káżdému było wolno káżdégo o iákąkolwiek ſummę pieniędzy [...]do ſądu Ziemſkiégo pozwác: gdźie pozwány będźie powinien y ma ſtáwáć y odpowiádáć/ nie excipuiąc ſie ná roki wálné dla wielkośći ſummy SarnStat 720.

Ze zdaniem dopełnieniowym [że] (1): Iáko przykład pokázuie onégo pobożnégo człeká, którégo gdy do práwá wołano, w kośćiele był ná pilnych modlitwách: potym gdy go penowáć miano, wedle práwá excipował ſie, że miał pro maiori ſpráwę z pánem Bogiem, y był abſolwowan. SarnStat 1287.

AK