[zaloguj się]

[EKSCYTARZYK sb m

Fleksja

N sg ekscyt(a)rzyk.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odekscytarz” ‘zegar budzący, budzik: [Inwentarz pośmiertny złotnika Mikołaja Schillinga] zegarek mosiądzowy, drugi ekscytarzyk zegarek InwMieszcz 1578 nr 220.]

AK