[zaloguj się]

EKSKLUDOWAĆ SIĘ (2) vb impf

Fleksja

3 sg praes ekskluduje się (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Wyłączać się (2): tákże tu Syn ſwoię cżeść bez pochyby obwarował od cudzych bogow iáko y Ociec/ ták iże gdy mowi IAM IEHOVA: Nie miey bogow cudzych przedemną/ że ſie tu Syn nie excluduie, [...] A ieſliże nie excluduie /iáko mowią/ tedyć ſie includuie. Bo nie może być iedno aut verumfalsum, to ieſt/ ábo zámyka ſie Syn w thym ſłowie IEHOVA/ ábo nie. SarnUzn C8v.

AK