[zaloguj się]

EKSKOMUNIKOWAĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

3 pl praet m pers ekskomunikowali się.

stp, Cn, Linde brak.

Wyłączyć się, wykluczyć się ze wspolnoty Koscioła: [Kacerze] Powiedáią żefmy ich excomunicowáli/ gdyż oni fami ſie excomunicowáli. Bo nas in extremo haereticorum położyli/ y in fundamento Antichriſti y Turkámi vcżynili. Sámi z Koſciołá vciekli do ſwey málowáney Synágogi y tám ſie przed námi záwárli. A przedſię nas potwarzáią żebyſmy ij opuśćili/ gdyż oni ſámi od nas vciekli á nas odbieżeli. SarnUzn G7v.

AK