[zaloguj się]

EMBOTUM (1) sb n

Fleksja

N sg embotum.

stp, Cn, Linde brak.

lek. Lejek do uszu [embotus Łac śr]: wſzákoż ná kſtałt Fumáról Neápolitáńſkich/ dym wthákié vſzy wpnſzczáć trzebá/ ćiepłą wodę ná kámięń gorący leiąc/ á przez Embotum, álbo trąbę z pápiéru vczynioną/ w vſzy puſzczáiąc Oczko 14v.

AKtt