[zaloguj się]

EPIF (2) sb indecl

stp, Cn, Linde brak.

Nazwa miesiąca w kalendarzu egipskim, okres od 25 czerwca do 24 lipca (2): piſánie ono [...] działo ſie ode dniá piąthego y dwudzieſthego mieſiącá Páchonis/ áż do cżwarthego dniá mieſiącá Epiph [ad quartam Epiph PolAnf]/ przez cżterdzieśći dni iednego po drugim Leop 3. Mach 6/36, 6/36.

MK