[zaloguj się]

ERYCHTONOW (1) ai

Fleksja

N pl subst Erychtonowé.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odErychtonastron.: W nim [poszlednim kole Wozu]obiedwie koláná ſą Erichtonowé: Lewa nogá/ y práwé rámię Perſeowé. KochPhaen 18.

MK