[zaloguj się]

ERYDAN (5) sb m

e prawdopodobnie jasne; a pochylone.

Fleksja
sg
N Erydån
G Erydåna, Erydånu
A Erydåna
I Erydånem

sg N Erydån (1).G Erydåna [w znacz. 2] (1), Erydånu [w znacz. 1] (1).A Erydåna (1).I Erydånem (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Mityczna rzeka, której nazwę przeniesiono na Nil, Pad i in. [Eridanusrzeka we Włoszech albo Longobardyjej, też Padus zwana Mącz 107d] (1): Iupiter zrzućił iy [Phätona] na doł do rzeki Eridanu. ModrzBaz 107 marg.
2. astr. Gwiazdozbiór nieba południowego, nazwany od mitycznej rzeki (4): Eridaná vyźrzy wſchodzącégo Zegłarz [!]/ ná Orioná czekáiąc ſámégo KochPhaen 24, 14, 21 [2 r.].

MK