[zaloguj się]

ERYDANOW (1) ai

Fleksja

N sg f Erydånowa.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odErydan:
astron. Wyrażenie: »Erydanowa woda«: Eridan. BO y Eridanowá wodá tu wnieśioná: A ćiągnie ſye od lewéy nogi Orioná KochPhaen 14.

MK