[zaloguj się]

ERYSYPILA (3) sb f

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg pl
N erysypila erysypile
inne pl N (grec.) - erisipelata

sg N erysypila (1). ◊ pl N erysypile (1).(grec.) pl N erisipelata (1).

stp, Cn, Linde brak.

lek. Zapalenie skory, róża (z grec. τό ᾽ερυσίπελας) [erysipelaszapalenie, zagorzenie wrzodu Mącz 108b; kancer, wrzod ciało wyjadający, rak; róża chorobaerysipelas Cn] (3): Też ſok tego ziela [...] ieſt rzecż barzo dobra na wrzedzienicze gorącze á bolącżki ktore zową Eriſipile FalZioł I 23c; á przyłożyſz tego na wrzod ogniſty ktori zową Eriſipila FalZioł I 87b; iáko więc świérzb bywa/ kroſty/ wrzódy/ fiſtuły/ róże/ (co eriſipelata zowiém) Oczko 13v.

Synonim: roża.

MB