[zaloguj się]

1. ES (5) sb m

-s- (3), -ss- (2).

e jasne.

Fleksja
sg pl
N es esy
L esie esiéch

sg N es (2).[L esie ].pl N esy (2).L esiéch (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVIII w.

1. Jedno oczko na kostce do gry; canicula Mącz, Cn; canis Cn (z lat. as) (5): Canicula, Yedno oko na koſtce álbo ná wártátce/ ktora ná grze tráci Es zową. Mącz 33c; obiecałem wam był powiedźiéć o Eśiéch/ o Dryiách/ o Quadrzéch/ o Cynkoch/ y o inych Figurách OrzQuin M, H4v, T.
W przen (1):
Fraza: »lubo es lubo zes stanie« = bez względu na wynik, rezultat niekorzystny lub korzystny (1): Y ią ćiem téż przeto opuśćił to Seymowé Práwo/ vczyniłem Compromis z Sąśiádem ſwym/ y przypuśćiłáſwá ſye o wſzyſtko/ ná Pány/ laná y Iákobá/ Herborty z Fulſztyná/ Mieſzynieckié/ Szláchetné Ludźie/ iuż niechay wedle ich Decretá/ w imióno Bożé/ lubo Es/ lubo Zes/ ſtánie: ia zá Práwo przyymuię. OrzQuin B4v.
2. [Jakiekolwiek oczko na kostce do gry:
W przen:
Wyrażenie: »dobry es«: Coż wżdy zá koniec tego igrzyſká [o dyspucie]/ moy Pánie? Boię ſię że nam koſtká w dobrym eśie ſtánie. ŁaszczPogrom 18.]

AK