[zaloguj się]

[ESCHARA sb f

Fleksja

A sg esch(a)rę.

stp, Cn, Linde brak.

lek. Strup powstaly przy gojeniu się wrzodu, rany itp. [strup na wrzedzie, na ranie᾽εσχάρα Cn]: áby vlcus inquantum vlcus/ wyſuſzáły/ á wyſuſzywſzy y eſcharę zepchnąwſzy/ zágoiły OczkoPrzymiot 482.

Synonim: strup.]

MK