[zaloguj się]
ESOWATY  Cn s.v. wężykowaty; Linde XVII w.