[zaloguj się]

EUNOMIJANOW (3) ai

e prawdopodobnie jasne; pierwsze o jasne; a pochylone; -ów, -ow-.

Fleksja
sg
mNeunomijånow nNeunomijånowo

sg m N eunomijånow (1).n N eunomijånowo (2).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odeunomijan (3): A który ták niewierzy/ nie Chrześćiánin ieſt: ále Eunomianów y Vigiláncyanow vczeń. BiałKat 148v; Eunomianowo Kácerſtwo. WujJud 91 marg [idem] Mmv.

TG