[zaloguj się]

EURONOTUS (2) sb m

Fleksja

N sg euronotus (2).

stp, Cn brak, Linde brak.

Wiatr południowo-wschodni [euronotus alias vulturnuswiatr od wschodu słońca, qui exortus [zamiast: ex ortu solis] hyberno fit tempore Mącz 109c; wiatr południowemu poboczny ku wschodowieuronotus Cn] (2): Euronotus, wiátr z źimnego wſchodu KlonFlis H4 marg; Ale ieſli wiátr Euronotus ſrogi Abo Więc Auſter ná wiślne odnogi Po wodźie ná doł przećiw ſztabie wieie: Zmylić nádźieie. KlonFlis H4.

AK