[zaloguj się]

ABC (1)

Sł stp, Cn, Linde brak.

Początek abecadła; początki jakiejś nauki, elementarne zasady: [Arystoteles] Alexándrá Wielkiego hnet s przodku od A. B. C. pocżąwſzy/ vcżył. GórnDworz E6.

TZ