[zaloguj się]

EWANJELICTWO (1) sb n

Fleksja

L sg ewanjelictwie.

stp, Cn, Linde brak.

Społeczność ewangelików; wyznanie ewangelickie:
Wyrażenie:»świeże ewanjelictwo«: A w náſzym krześćiáńſtwie/ choc y świeżym Ewángelictwie/ poſpolićie obrońcy náſzy ták nas bronią/ iż nietylko nieprzyiacielowi/ ále ſámemu goſpodarzowi/ nic ábo máło nie zoſtáwią PowodPr 63.

MB