[zaloguj się]

EWANJELICZKA (1) sb f

Fleksja
sg pl
N ewanjeliczka
I ewanjeliczkami

[sg N ewanjeliczka ].pl I ewanjeliczkami.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

1. [Wyznawczyni, głosicielka ewangelii, chrześcijanka: [królowa Jadwiga] ktora dáłá tobie Biblią ná Polſki ięzyk przełożyć/ ná ktorey vſtáwicżnie iáko práwa Ewángelicżká cżytáłá. TurnZwierc C3v. (Linde).]
2. Zwolenniczka reformacji, kobieta wyznania ewangelickiego: Náuczać niewieśćie nie dopuſzczam.) Przećiw temu roſkazániu czynią dziśieyſze niewiáſty/ zwłaſzczá te/ ktore ſię Ewángeliczkámi zowią/ biblią ſzermuiąc/ y o piſmie ſię dyſputuiąe WujNT 724.

MB