[zaloguj się]

[ABDACH sb m

Nagłosowe a prawdopodobnie pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg pl
G åbdach(o)w
A åbdach

sg A åbdach.pl G åbdach(o)w.

stp brak, Cn: obdach, Linde także XVII w. (z Cn): obdach.

Znaczenia
Okap; corona, lorica, proiectura, protectum, suggrunda Cn: Buduieli kto co ku ſzkodzie ſąſiádá ſwego/ iáko gdyby mu ſtrzechę álbo abdách ná iego dworzec wpuśćic [!] chciał/ ma to ſąſiad y ſędźiemu y onemu ktory buduie obwieśćić. SzczerbSpecSax 36; Wſzákże ábdáchow [!]/albo śćiekánia wody/ áni tramow niemoże żaden na Sąſiedzki grunt puſzcżáć SzczerbSpecSax 36, 317.

Synonimy: poddaszek, przeddaszek.]

WG