[zaloguj się]

[EWANJELISTWO sb n

Fleksja

A sg ewanjelistwo.

stp, Cn brak.

Urząd, godność ewangelisty: Cżworáki urząd być dány od Páná Iezuſá w Koſciele iego s. Apoſtolſki/Prorocki/ Ewányeliyſki/ Doktorſki. Ná Apoſtolſtwo tho ieſt/ áby byli poſłáni opowiedácże kázáć Ewányelią po wſzyſtkim ſwiecie [...] Ná Ewányeliſtwo ieſt obránych pewna licżbá/ ktorzy Hiſtoryą Ewányeliey s. ſpiſali/ y do Koſciołá Bożego piſmem podáli. GilPos 288v (Linde).]

WG