[zaloguj się]

[EWENTACYJA sb f

Fleksja

G sg ewentåcyjéj.

stp, Cn, Linde brak.

Przewietrzenie, wentylacja; tu o oddychaniu przez skórę [eventatio Łac śr]: z záwárćia ſkóry y euentatiéy zábrónienia gorączká bárzo bliſko OczkoPrzymiot 466.]

MK