[zaloguj się]

EWNUCHOW (1) ai

Fleksja

A sg f ewnnchowę.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odewnuch: Támże niżey [św, Łukasz] opiluiąc rozmowę Ewnuchowę z Filippem/ piſze iáko mowił Ewnuch do niego CzechRozm 258.

TG