[zaloguj się]

EWOKOWAĆ (1) vb pf

Fleksja

part praet act ewokow(a)wszy.

stp, Cn, Linde brak.

Wezwać, zwołać [evocowyzywam, wywabiam, wywoływam Mącz 505a; ‒ wywołuję Calep; popisuję żołnierzaevocare ex municipiis equites Cn; wołam kogo; wywoływam kogo dokąd, do kogo, wołam skąd kogo, wywabiamevoco Cn; wyzywam przeciwnika na plac, nieprzyjaciela na rękę, do gry etc. – evoco hostem ad pugnam Cn] [kogo]: Niezda się bydź też [król] mieszkac wKrakowie miał [...] było li by pericnlum iakie, ale euocowawszy voluntiarios aby iachał tam wtenKraj gdzie rozumie ze lndzie są iescze duby [! lege: dubii]. wchęci przeciwko niemu do czego zda się bydź Lublin, albo Lwowsposobny. ActReg 5.

Synonimy: wezwać, zwołać.

AK