[zaloguj się]

FACECYJA (2) sb f

Pierwsze a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
pl
N facecyj(e)
G facecyj

pl N facecyj(e) (1).G facecyj (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Żart, dowcip [facetiaekunszty, śmieszki Mącz 113b; – żartowna mowa, żarty Calep; żart uczciwy, łagodnyfacetia politissima Cn] (2): A gdy do fáceciy przychodzi/ tám ſie wiele rzecży zániecháło/ wiele odmieniło: bo matto nato, ábo owo, come puo eſſer eglidotto ſe non ha letto? żadnym ſpoſobem ták w Polſzcżyznie vść by nie mogło. GórnDworz B3; MWilkHist G2.

Synonimy: kunszt, śmieszki, żart.

KK