[zaloguj się]

FACHOWATY (1) ai

Fleksja

N sg m fachowaty.

stp, Cn, Linde brak.

Zaopatrzony w przegródki, przedziałki: Loculosus – Fachowati waczek. Calep 610b.

KK