[zaloguj się]

FACYT (3) sb m

Zawsze -ci-.

Tekst nie oznacza å.

Fleksja
sg pl
N facyt
A facyt facyty

sg N facyt (1).A facyt (1).pl A facyty (1).

stp, Cn, Linde brak.

mat. Wynik działania (z łac. facit) (3): Trzey fie złożyli/ pirwſzy dał 48. zło. wtori 32. trzeći 80. Y żyſkali 60 zło. Wiele każdemu przydzie. Cżyni 18 zło. pirwſzemu/ á wtoremu 12. zło. trzećiemn 30 zło. Proba zday facity zpołem przydzieli zyſk ſpolny: dobres cżynił. KłosAlg G4v, F, F3v.

KK