[zaloguj się]

[ABOLI cn

a oraz o jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Spójnik rozłączny; albo: Potwarz [...] o ktorey Lucianus piſze że ieſt bliſko powinowáta pochlebſtwu aboli ſyoſtrá iego rodzona LorichKosz 52v.]

MB