[zaloguj się]

FANTASTYK (3) sb m

Oba a prawdopodobnie jasne (tak w fantastykować).

Fleksja
sg pl
N fantastyk
D fantastyk(o)m, fantastykum

Sg N fantastyk (1).pl D fantastyk(o)m (1), fantastykum (1) FalZioł (1 : 1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Znaczenia
Maniak, dziwak; morosus Mącz; opinator Cn [fantasticuskuropłoch BartBydg] (3): Morosus, Dźiwny/ dźiwak/ fantaſtik/ ſwey głowy/ któremu nikt vgodźić nie może/ nic mu ſie niepodoba. Mącz 233c.
a. Umysłowo chory; imaginosus veł potius imaginosum morbum patiens Cn (2): Mięſo iego [wilka] piecżone fantaſtikom dobrze ieſć. FalZioł IV 12b.
Wyrażenie: »szalony fantastyk« (1): Lwowe mięſo ſzalonym fantaſticum. FalZioł IV 11b.

Synonim: dziwak.

TZ