[zaloguj się]

ABRAKADABRA (1)

Wszystkie a jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Zaklęcie gnostyckie, jako wyraz magiczny, używane przy czarowaniu i odczynianiu oraz jako talizman: iáko pogáni/ álbo żydowie nie wierni/ ktorzy ieſztze y do dziſieyſzych tzáſow/ przypiſuią moc oſobliwą/ temu ſlowu Tetragrammathon y drugiemu kthore zową Abrákádábrá/ iákoby ty ſlowá wymowione/ y ná kárćie nápiſáne/ miáły odgániáć/ álbo záwieſzone ná ſzyi/ Febry/ ognie/ powietrze/ grády/ mietze/ y inſze nie beſpietznośći y ſſkody rozmáite. KrowObr 100.

KK