[zaloguj się]

FASCYKUŁ (2) sb m

Fleksja

A pl fascykuły (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Zwitek, zwój papierów, dokumentów [fasciculussnopeczek, wiązaneczka, fasciculus litterarumwiązaneczka listów Mącz 119b; fasciculuszwiązek, tłomoczek Calep; wiązanka, wiązka, wiązka czego, snopekfasciculus Cn] (2): Cżwarte/ że náſzy brácia doſyć niemáłe fáſcicuły názbieráli ſentenciy tákich z Oycow/ ktorymi tego gotowi ſą podeprzeć záwżdy SarnUzn G6; Támże áby vkłádał do oney ſzkátuły/ Związawſzy ledá pápir pięknie w fáſcykuły. Rzkomo to ſobie miáſto Cyrographow máiąc HistLan B4v.

Synonimy: wiązanka, wiązka, związek.

TG