[zaloguj się]

FEMININUM (1) ai

Fleksja

(lat.) N sg n foemininum.

stp, Cn, Linde brak.

Żeński, tu o rodzaju gramatycznym [płeć niewiejskafemininum genus Cn]: ći błądzą/ ktorzy mowią/ żeby imię Antychriſtowe miáło być λατει̃νος Graeckie/ ábo Romiith Zydowſkie [...] Romiith Zydowſkie nie może ſię kończyć w literę Thau/ gdyż ieſt maſculinum á nie foemininum WujNT 870.

MK