[zaloguj się]

ABSZACH (1) sb m

Fleksja

A sg (a)bsz(a)ch.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVII) (ten sam przyład) – XVII w.

Termin gry w szachy oznaczający zagrożenie króla, szach: [Popfigura szachowa’] Może dáć abſzach/ co też nie poł rzecży/ Trzebá ſie w ten cżás dobrze mieć ná piecży. KochSz B2v.

TG