[zaloguj się]

ABSZLAG (5) sb m

ab- : ap- (4 : 1); -ſlag: -ſzlag (2 : 3).

Nagłosowe a jasne, końcowe pochylone.

Fleksja
sg
N abszlåg
A abszlåg
I abszlågiem

sg N abszlåg (1).A abszlåg (1).I abszlågiem (3).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Obramowanie innym materiałem skraju szaty, rodzaj wypustki (5): A ná końcu [czapkę] Rubinem wielkim záſádzono/ Abſzlagiem by iedwábiem/ wſzędy náſtrzępiono. RejFig Bb3v, Bb3v; Iż kto ią [bramkę] zá to kupi/ iſcie ſie obłowi. Bo ſámych pereł pewnie/ nie ſpráwiłby zá to/ Dármo przydzye robotá/ y ápſzlag y złoto. RejZwierz 137v; A skaſdego brzegu thego bramu forbotek zloti z Abſlagiem zlotem wipuſczani WyprKr 78, 64v.

TG