[zaloguj się]

ABUNAN (1) sb m

Fleksja

N sg (a)bunan.

stp, Cn, Linde brak.

Tytuł głowy kościoła etiopskiego, sem. ‘nasz ojciec: Pátryárchę wybieráią [chrześcijanie afrykańscy] Mnichá s Klaſztorá S. Antoniego puſtelniká/ á zową go Abunán BielKron 462.

AKtt