[zaloguj się]

[FLUKORN sb m

Fleksja

G sg fluk(o)rnu.

stp, Cn, Linde brak.

Danina płacona od tzw. pługa gruntu; płużne (z niem. Pflugkorn): Ma włók in summa 42. Sołtyskich 4, z których płaci flukornu pszenice ćw. 2, żyta ćw. 2. LustrMalb 6, 34, 83.

Synonim: płużne.]

FP