[zaloguj się]

ACZEJ (1) cn

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: aczy.

W funkcji partykuły modalnej; ‘może': A tak yeſli maczie mocz teras yaka patrzczie y radzczie ſye bo yeſt teras czas y pogoda do wyosni aczey bi ſye mogło Czo vrwacz awa da bog yz bedzie powoly Chrzesczyanom. LibLeg 11/57.

Cf ACZEM

KK